Kasutustingimused

 

Kõik veebilehel avaldatud tekstid, fotod, videod ja helid on Atelier Limo ehk Simon Brunel’i ja Nicolas Pannetier teostatud ja koostatud. Autoriõigused kuuluvad koostajatele, välja arvatud kaldkirjas või jutumärkides tsitaadid ning eraldi mainitud joonised. Soomekeelsed intevjuud monteeris Emmi Kuusela. Osa või kogu materjali reproduktsioon, esitlus, ülekandmine, jagamine või salvestamine ükskõik mis vormis on keelatud ilma Atelier Limo kirjaliku nõusolekuta.
Prantsuskeelsed tekstid tõlkis soome keelde Leena Lehtonen, eesti keelde Kadri Kaldmäe ja inglise keelde Adèle Huxley.
Veebilehe intervjuudes väljendatud arvamused ja ajalooversioonid kuuluvad usutletutele ja ei lange ilmtingimata kokku projekti autorite omaga.
Veebilehe disainis Atelier Limo koostöös Knet Solutions’iga, kes hoolitses programmeerimise eest. Veebilehe kogu disaini ja selle osade kasutamine mõne muu veebilehe koostamiseks ei ole mingil juhul võimalik ilma Atelier Limo ja Knet Solutions’i kirjaliku nõusolekuta. Osa või kogu materjali reproduktsioon, esitlus, ülekandmine, jagamine või salvestamine ükskõik mis vormis on keelatud ilma Atelier Limo kirjaliku nõusolekuta.